POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w związku z zapytaniem o nocleg/rezerwacją/pobytem w Willi Hydrograf

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Dobrzyniewicz, prowadząca działalność gospodarczą Willa Hydrograf Renata Dobrzyniewicz, z siedzibą w Słupsku, ul. Stanisława Szarmacha 24.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w zapytaniach e mail, podanych telefonicznie, bądź przekazanych w trakcie pobytu jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wynajmu pokoi gościnnych.
 3. Gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu przez Administratora podlegają przekazane dobrowolnie dane osobowe turystów składających zapytania, rezerwujących pobyt i przebywających w Willi Hydrograf, ul. Armii Krajowej 24, Przewłoka, 76-270 Ustka (dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej, dane wizerunkowe, związane z monitoringiem ogólnodostępnych miejsc) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wynajmu pokoi gościnnych
 4. Udostępnienie danych osobowych wizerunkowych osób przebywających w Willi Hydrograf ul. Armii Krajowej 24, Przewłoka, 76-270 Ustka w związku z monitoringiem ogólnodostępnych miejsc jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz ochroną mienia znajdującego się w obiekcie.
 5. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Kontakt w sprawie ochrony Państwa danych osobowych (wyjaśnienia, zapytania) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), zapytania ogólne możliwe też telefonicznie.
 7. Gromadzone dane osobowe Administrator udostępnia podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności: urzędom publicznym, policji, sądom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, dostawcy usługi poczty elektronicznej, podmiotom nabywającym wierzytelności (w razie nieopłacenia w terminie należności).
 8. Willa Hydrograf nie udostępnia gromadzonych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Z gromadzonych danych osobowych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy mogli korzystać w okresie trwania umowy, okresu roszczeń, ich dochodzenia i trwania takich postępowań.
 10. Dostęp do danych mają właściciel i pracownicy Willi Hydrograf, a w przypadkach opisanych w pkt. 7 odpowiednie podmioty.
 11. Zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż związanych z realizacją umowy i wykonaniem innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
 12. Przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Zakres praw i sytuacje, kiedy można korzystać wynikają z odpowiednich przepisów. Realizacja ww uprawnień następuje na podstawie piennego wniosku
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO